СІДАКІВКА с., Полтавський пов. Православної Церкви громада. Успенська церква.

Див. БАЛЯСНЕ (кол. Сєдаківка) с., Диканський р-н. Успенська церква.