СІТАРЧУК Роман Анатолійович

(13.10.1966, с. Селещина Машівського р-ну Полтавської обл.) – вчений, канд. іст. наук (2001).
Закінчив іст. факультет Полтавського державного педагогічного інституту (тепер – університет) ім. В. Г. Короленка (1991). З 1989 працює в закладах освіти м. Полтава, з 1995 – у Полтавському педуніверситеті на посадах асистента, ст. викладача, доц. кафедри історії України. Депутат Ленінської районної ради м. Полтави 22 скликання (1994–1998). Авт. понад 80 наукових праць з історії України, краєзнавства та історії релігій в Україні.
Пр.: Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина XIX ст – 1917 рік). – Полтава: Скайтек, 2008. – 324 с.; Протестантські об’єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20-30-і роки XX ст.) (у співавт.). – Полтава: АСМІ, 2005. – 212 с.; З історії адвентистів сьомого дня в Полтаві. – Полтава-К.: Джерело життя, 2007. – 30 с. Євангельські християни-баптисти на Полтавщині у 1917–20-х рр. // Історична пам’ять. – 1998. – № 1; Розвиток українського молодіжного протестантського руху в умовах радянської антирелігійної політики (20–30-ті рр.) //Влада і церква в Україні. Зб. наукових праць. – Полтава, 2000; Виробнича діяльність протестантських організацій в Радянській Україні (20-ті pp.) // Історія релігії в Україні. Пр. ХІ міжнародної наукової конференції. – Кн. 1. – Львів: Логос, 2001; Становище протестантських священнослужителів в Україні (1920-і pp.) // Факти. Зб. статей. – Вип.12. – К.: Рідний край, 2001; Теоретико-методологічні засади викладання спецкурсу «Держава і церква в Україні у XX ст.» для магістрів спеціальності «історія» // Магістратура: історія становлення, перспективи розвитку. Мат. регіональної науково-практичної конференції. – Полтава: АСМІ, 2004; Архівні документи про початки адвентизму на українських землях // Українське релігієзнавство. – 2007. – № 43; Німецький чинник в історії становлення адвентизму на українських землях у складі Російської імперії // Вопр. германской истории: Сб. научных трудов. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007; Адвентисти в Катеринославській губернії за часів царської Росії // Наука. Релігія. Суспільство.– 2008. – № 2.
О. П. Єрмак.