СКИБА

Костянтин (рр. н. і см. невід) – священнослужитель.
У 1923–1929 – священик УАПЦ у с. Жорнокльови на Полтавщині. 1929 засуджений до 10 років позбавлення волі. Термін відбував в Архангельській губ. З ув’язнення не повернувся.
Літ.: Мартирологія українських церков, 1987. – С. 979; Войналович, 2002. – С. 137.
В. А. Войналович.