СЛІПОРІДСЬКА ОНУФРІЇВСЬКА ПУСТИНЬ

Чоловіча. Приписна до Мгарського Лубенського Спасо-Преображенського монастиря. Знаходилася «на середині річки Сліпорода, на островку з великою горою, біля с. Юсківці, за 17 верст від Лубен». Заснована з дозволу від 08.02.1621 (1627 ?) кн. Костянтина Корибута Вишневецького, старости черкаського, на місці, де вже був скит. 1627 ? з благословіння архієпископа Київського Варлаама (Ванатовича) споруджено Успенську дерев’яну церкву.
С. п. згадується 1655 у зв’язку з продажем жителькою с. Юсківці Бутихою Мгарському Лубенському монастирю землі «біля Сліпорідського скита», при цьому згадується Охрім Федорович, «ктитор Юсковецького монастиря». Також у літературі відома скарга 1676 Мгарського Лубенського монастиря на жителів с. Хорішки за злодіяння проти Юсковецького монастиря та захоплення монастирських земель і економій. У документі фігурує ім’я настоятеля монастиря о. Діонісія. Надалі Мгарський Лубенський монастир інтенсивно скупляв маєтності навколо С. п., зокрема, 1671 була куплена гребля між Юсківцями і П’ятигірцями. 1781 у володінні С. п. було два хутори на 6 та 5 хат відповідно, що значилися в другій Пирятинській сотні. У С. п. до 1827 зберігалося євангеліє київського друку 1697, подароване Іаковом Ємцем 1706. Станом на 1786 в С. п. був лише 1 ієромонах. За указом Катерини ІІ від 10.04.1786 С. п. закрита, її володіння секуляризовані. Успенська церква залишалася на старому місці впродовж 19 ст. Поряд розташовувалося старе кладовище.
Див. також МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР.
Літ.: Лазаревский А. М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины ХVІІ–ХVІІІ вв. // Чтения в Ист. Об­ве Нестора Летописца. Кн. 11 / Под ред. А. М. Лазаревского. – К.: Типография Корчак­Новицкого, 1896. – С. 100-102, 111-112; [Аноним]. Упразднённые и прекратившие своё существование православные монастыри в пределах нынешней Полтавской епархии (Краткий ист. очерк) // ПЕВ.ЧН. – 1897. – 26–27 июня. – № 20–21. – С. 798; Грановский, 1901. – С. 396-397, 417; Милорадович В. Средняя Лубенщина // КС. – К.: Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. Общ. Н. Т. Корчак­Новицкого, 1904. – Сент.-дек. – С. 232-233; Ляскоронский В. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в области Днепровского Левобережья // Тр. XIV Археологического съезда в Чернигове / Под ред. графини Уваровой. – М., 1909. – Т. ІІI. – С. 68-69; Описи Київського намісництва 70-80-хх рр. ХVІІ ст.: описово­статистичні джерела. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 70-71, 120-121; Полтавщина: Енц. довід. – С. 996.
В. В. Шерстюк.