СТОБАНСЬКИЙ (Стобенський, Стабанський), Стефан

(поч. 18 ст., м. Жовква, тепер Львівської обл. – кін. 18 ст.) – скульптор і архітектор.
Фахові знання здобув у майстерні рідного брата Гната. С. належить пластичне оздоблення дзвіниці Софійського монастиря у Києві (1746–1748). Зводив споруди у Новій Сербії (тепер терен Кіровоградщини). У серед. 18 ст. був запрошений для проектування і зведення у Полтаві Успенського кафедрального собору (1751–1770, зруйнований 1934, відбудований 2004–2005), де загальне обсягове вирішення поєднано з рисами архітектури українського бароко, типового для будівель тодішнього Полтавського полку.
Літ.: Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Полтава, 1902. – С. 230 Ігнаткін І. О., Вайнгорт Л. С. Полтава: Історико­архітектурний нарис. – К., 1966. – С. 16; Гладиш К. В. Свідки давнини й сьогодення. – Харків, 1972. – С. 10; Словник художників України. – К., 1973. – С. 220; Трегубов В., Шпіка С. Собор: від народження до воскресіння // ПЄВ. – 1995–1996. – Ч. 3. – С. 22-23; Трегубов В. Історичні етапи церковного будівництва Полтави // ПЄВ. – 1995–1996. – 2001. – Ч. 7. – С. 45; Ханко, 2002. – С. 183; Мокляк В., Трегубов В. Невідома архівна справа про будівництво Успенського собору в Полтаві // ПЄВ. – 2003. – Ч. 9. – С. 211-232.
В. М. Ханко.