ХАНКО Віталій Миколайович

(31.08. 1937, м. Полтава) – мистецтво­знавець, бібліограф, музейник, викладач, засл. працівник культури України (1994).
Нащадок козацького роду. Закінчив Миргородський керамічний технікум ім. М. Гоголя (1962), Інститут малярства, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна в Ленінграді (1969). Працював у ПХМ (1969–1995, заст. директора з наукової роботи), з 1995 викладає як доц. на архітектурному факультеті Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, водночас викладав у Полтавському університеті споживчої кооперації України (2002–2005), Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (1994–1995). Член НСХУ (1987), НСМНМУ (1992), міжнародної Асоціації арт­критиків (АІСА, 1997, у Парижі при ЮНЕСКО). Член редакційної ради журн. «ПЄВ» (1994). Авт. понад 1700 праць, серед них – присвячені мистецькій спадщині краю, храмовій архітектурі, діячам культури і мистецтва, меценатам церкви.
Лауреат обл. премії ім. Панаса Мирного (2009).
Пр.: Полтавський художній музей: 1919–1994. Бібліографічний покажч. – Полтава, 1994; Михайло Коргун. Різьбяр: Альбом. – К., 1994; Фундатори храмів Полтавщини. Біобібліографічний слов. – ПЄВ. – 1998–1999. – Ч. 5; 2001. – Ч. 7; 2002. – Ч. 8; 2003. – Ч. 9; 2004. – Ч. 10; Словник мистців Полтавщини: Середина ХVІІ – початок ХХІ ст. – Полтава, 2002; Миргородський мистецький словник (кін. ХVІ – поч. ХХІ сторіччя): Персоналії. – Полтава, 2005; Полтавщина: плин мистецтва, діячі. Мистецтвознавчі пр. – Київ, 2007.
Літ.: Онищенко В. Історик мистецтва від Бога // Український керамологічний журнал. – Опішня, 2002. – Ч. 3. – С. 89; Онищенко В. Вагоме дослідження вченого // Українська трибуна. – Нью-Йорк, 2006. – 29 січ. – Ч. 4 (1151). – С. 4; Віталій Ханко: Біобібліографічний покажч. – К., 2007. – 220 с.; Степовик Д. Сіяч на ниві національного: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Ханко О. Ювілейне сімдесятиліття: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Федорук О. Ратай українського поля: Мистецтвознавець Віталій Ханко. – К., 2007; Шибанов Г. Талант, який усе життя шукає таланти // Українське слово. – К., 2008. – 2-15 січ. – № 1-2. – С. 9.
Т. П. Пустовіт.