ШЕНГАРІЇВКА с., Зіньківський р­н. Православної Церкви (з 2000-х – УПЦ МП) громада. Михайлівська церква.

Дерев’яна, в ім’я св. архангела Господнього Михаїла в с. Шенгеріївка Зіньківського пов. (тепер Зіньківського р­ну) збудована 1761. Перебудована 1795 з дозволу чернігівського архієпископа Ієрофея. У кін. 19 ст. церква поставлена на мурований цоколь, тоді ж до неї прибудовано дерев’яну дзвіницю.
У 1902 володіла 7,75 дес. землі церковної, 33 дес. ружної, 0,75 дес. садибної. Мала будинок для квартири священика. Діяли б­ка; у парафії – школа грамоти, земська школа, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили хутори Прилівщина, Івківщина, Балки, Церлівщина, Данилівщина. 1902 парафіян – 975 душ чоловічої, 978 душ жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 26, міщан – 92, козаків – 1617, селян – 340.
У новітній час релігійна громада була утв. як громада УПЦ МП. Зареєстрована органами державної влади 11.03.2008 за № 74. Для релігійних відправ використовує молитовний будинок.
Із священиків відомі: Костянтин Федорович Садковський (1902, 1912, у сані з 1880, нагороджений скуфією 1897); із псаломщиків: Сидір Стефанович Мільгевський (1902, на посаді з 1835, нагороджений золотою медаллю за 50 років служби 1888); Іоанн Олександрович Леонтович (1902, позаштатний 1912, на посаді з 1865), Іоанн Михайлович Базилевич (1912); із церковних старост: козак Гаврило Савич Пасяда (1902), Сергій Романович Носенко (1912), Уляна Іванівна Даценко (2008).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 164; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 59; РГПО, 2008. – Арк. 29.
В. О. Мокляк, В. А. Павленко,
Т. П. Пустовіт.