ЯРОШІВКА с., Лохвицький пов. Православної церкви громада. Різдвяно-Богородицька церква.

Церква у с. Ярошівка Лохвицького пов. Полтавської губ. (тепер Роменського р­ну Сумської обл.) збудована 1885. Дерев’яна, на мурованому фундаменті, в одному зв’язку з дзвіницею, холодна. У 1902 володіла 27 дес. землі церковної в двох місцях, 1491 кв. саж. садибної, 33 дес. ружної. Мала церковну сторожку, будинок для квартири священика. Діяли б­ка; у парафії – земська школа, жіноча церковнопарафіяльна школа, церковнопарафіяльне попечительство.
До парафії входили хутори Бузівці, Галка, Золотиха, Хархановий, «На Риму». 1902 парафіян – 1388 душ чоловічої, 1383 душі жіночої статі; 1912 парафіян привілейованих станів – 23, міщан – 5, козаків – 2522, селян – 458.
Із священиків відомі: Стефан Андрійович Фесенко (1902, у сані з 1885, нагороджений скуфією 1900), Симон Максимович Миславський (1912); із псаломщиків: Афанасій Симонович Білецький (1902, 1912, на посаді з 1896), Віктор Костянтинович Томашевський (1902, на посаді з 1900), Данило Симонович Федоровський (позаштатний 1902); із церковних старост: селянин­власник Федір Андрійович Гаврилко (1902), козак Петро Аврамович Гавриленко (1912).
Літ.: Клировая книжка…, 1902. – С. 333-334; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 143-144.
Т. П. Пустовіт.