БІЇВЦІ с., Лубенський р-н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

БІЇВЦІ с.,

Лубенський р-н. Православної Церкви громада. Миколаївська церква.

Церква в ім’я св. Миколая у с. Біївці Лубенського полку (тепер Лубенського р-ну), дерев’яна, холодна, існувала вже на поч. 18 ст. Свідченням цьому є золочений потир, подарований 1709 храму лубенським полковником Василем Савичем із вкладним записом: «до храму свят. Христова Николая надалъ сей келехъ Василій Савичъ, полковникъ Лубенскій въ село Біевце, року 1709». У 1749 на її місці, з дозволу митрополита Київського і Галицького Тимофія (Щербацького) було збудовано новий дерев’яний храм, до якого 1758 запорозь­ким козаком Шкуринського куреня Олексою Колядою подаровано оздоблений сріблом кипарисовий хрест з вкладним записом: «сей крестъ надалъ каз. Сечи Зап. Куриня Шкуринского, Олекса Коляда в с. Біевце до храму свят. Николая, 1758 г.». У 1888 церкву поставлено на мурований цоколь та прибудовано дерев’яну дзвіницю.

Серед старовинних предметів храму О. Грановський у 1901 згадує «Ризы из чисто сереб. парчи с цветочками клевера», що нібито були подаровані храму кимось із гетьманів.

1895 М. ц. володіла капіталом у 100 руб., мала 1 дес. садибної, 8,5 дес. церковної, 33 дес. ружної землі, 2 будинки для причту, діяла школа грамоти. 1901 церква була власницею 34 дес. 2185 кв. саж. ружної та 7 дес. 1790 кв. саж. церковної землі, мала 2 будинки для причту, працювала школа грамоти. 1902 володіла 7 дес. 1790 кв. саж. церковної та 35 дес. 125 кв. саж ружної землі, мала церковну сторожку. При храмі діяла церковна б-ка. 1912 мала 33 дес. ружної землі, будинок для священника, діяла церковнопарафіяльна школа.

1895 храм відвідувало 635 душ обох статей. 1901 у парафії – 81 двір. 1902 – 623 душі обох статей; 1912 – 720 душ різних станів.

Із священиків відомі: Павло Знайков-Пірський (1780), Василь Павлович Знайков-Пірський, Діонісій Васильович Знайков-Пірський (1811), Григорій Іванович Барановський (1895), Тимофій Тимофійович Богацький (1902), Афанасій Андрійович Корнієвський (1912); із псаломщиків: Іван Архипович Марков (1895, 1902), Никифор Киричок (1912); із церковних старост: козак Юхим Трохимович Омелян (1902), козак Петро Васильович Остапенко (1912).

Літ.: Коломенский, 1895. – С. 259; Грановский, 1901. – С. 376; Клировая книжка…, 1902. – С. 365-366; Справочная клировая книга…, 1912. – С. 145.

В. О. Мокляк, В. А. Павленко.