БІЛОУСЬКО Олександр Андрійович

(01.03. 1951, смт Нова Галещина Ко­зельщинського р-ну Полтав­ської обл.) – історик-крає­знавець, педагог, засл. вчитель України (1998).

Нар. в сім’ї спеціалістів с. г. Закінчив Солоницьку середню школу (1968), іст. факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (1972). Пройшов дійсну військову службу в Радянській армії (1973–1974). Понад 30 років працював учителем історії, суспільствознавства та права в школах Херсонської та Полтавської обл. (з 1975 – у СШ № 7 ім. Т. Шевченка м. Полтава). У 2002–2003 – зав. науково-методич­ним відділом Полтавського обл. комунального підприємства інформаційних технологій «Ос­ві­таінфоком», у 2003–2007 – гол. ред. вид-ва «Оріяна» (м. Полтава). З 2007 – кер. Центру дослідження історії Полтавщини Полтавсь­кої обл­держадміністрації, гол. ред. Полтавської Енциклопедії. Член багатьох наукових і громадських товариств і організацій.

Авт. понад 80 наукових публікацій з проблем освіти, історії та культури, у т. ч. 5 монографій, співавт. 3 підручників для вищих навчальних закладів. Протягом 2003–2007 за ідеєю, під керівництвом і авторством Б. в Полтавській обл. створено навчально-методичний комплекс, який включає серію підручників «Історія Полтавщини» для 6–11 кл. загальноосвітньої школи, 33-томний «Іменний звід Історії Полтавщини», комплекти кольорових репродукцій «Ілюстрована історія Полтавщини», методичні посібники для вчителів. Під керівництвом і за безпосередньої участі Б. у 2007– 2008 побачили світ вид.: «Реабілітовані історією. Полтавська область», «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. Полтавська область», «Історія комсомолу Полтавщини».

Нагороджений орденами Трудової Слави 3 ст. (1986), «За заслуги» 3 ст. (2008), Грамотами Міністерства освіти України (1996, 2000). Лауреат обл. премії ім. І. П. Котляревського (2008).

Пр.: Українська нива культури: Історико-культурологічний колаж-парафраз фактів і гіпотез // Постметодика. – м. Полтава. – 1993. – № 2. – С. 3–8; № 3. – С. 20–23; № 4. – С. 7–9; 1994. – № 1 (5). – С. 13–17; № 2 (6). – С. 8–12; 1995. – № 2 (9). – С. 50; Наш край в складі Гетьманської держави (ост. чв. XVIІ – ІІ пол. XVIII століття). – Полтава: ПОІПОПП; ТОВ «АСМІ», 1998. – 48 с., іл.; Наш край в складі Російської імперії (ост. чв. XVIІІ – поч. ХХ століття). – Полтава: ПОІПОПП; ТОВ «АСМІ», 1998. – 112 с., іл.; 100 відповідей на запитання з історії України: Навч. посіб. – Опішне: Українське народознавство, 1998. – 424 с. – [у співавт.]; Християнство в шкільному курсі історії України: методичний аспект // 2000-ліття християнства і шкільна історична освіта: Мат. міської науково-практичної конференції (Полтава, 2–3 лист. 2000 р.). – Полтава: УМЦ «Наукова зміна», 2000. – С. 171–175; Україна давня: Євразійський цивілізаційний контекст. Карти, таблиці, ілюстрації: Посіб. для вчителя. – Київ: Генеза, 2002. – 272 с., іл.; Історія України (компаративні нариси): Посіб. для учнів та студентів. – Полтава: АСМІ, 2002. – 524 с. – [у співав.]; Давня історія Полтавщини (ХХ тисячоліття до н. е. –V століття): Підруч. для 6 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 168 с., іл. – [у співавт.]; Середньовічна історія Полтавщини (V – перша пол. XVI століття): Підруч. для 7 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2004. – 200 с., іл. – [у співавт.]; Нова історія Полтавщини (друга пол. XVI – друга пол. XVIII століття): Підруч. для 8 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2003. – 264 с., іл. – [ у співавт.]; Нова історія Полтавщини (кін. XVIII – поч. ХХ століття): Підруч. для 9 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2003. – 264 с., іл. – [у співавт.]; Новітня історія Полтавщини (перша пол. ХХ століття): Підруч. для 10 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2005. – 312 с., іл. – [у співавт.]; Україна: Природа. Традиції. Культура [європейськими мовами]. – Київ: Балтія Друк, 2005. – 100 с., іл.; Іменний Звід Історії Полтавщини – Алфавіт Визначним Полтавцям: Біографії. Історичні портрети: У 33- х томах. – Том 1. – Вид. 2-е, доп. – Полтава: Оріяна, 2005. – 138 с., іл.; Т. 2. – 320 с., іл.; Новітня історія Полтавщини (серед. ХХ – поч. ХХІ століття): Підруч. для 11 кл. загальноосвітньої школи. – Полтава: Оріяна, 2006. – 312 с., іл. – [у співавт.]; Історія України: Навч. посіб. – Київ: Дельта, 2006. – 640 с. [у співавт.]; Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с., іл.

Літ.: Юренко С. Пристрасні дослідження // Комсомолець Полтавщини. – м. Полтава. – 1970. – № 48. – 23 квіт. – С. 2; З нагородою, товариші! // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 1986. – № 221 (16421). – 25 верес. – С. 3; Вовкодав С. Не плентатися в хвості подій (школа сьогодні) // Сільські вісті. – м. Київ. – 1992. – № 58 (15674). – 3 черв. – С. 2; Павленко В. На основі вивчення історії рідного краю, міста, школи // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 1994. – № 2. – 7-13 січ. – С. 4; Недавній А. Білоусько, який написав історію України // Молода громада. – м. Полтава. – 1994. – № 5 (5406). – 4 лют. – С. 2; Горбаньова С.В. На шляху творчості й пошуку // Педагогічний вісн. – м. Полтава. – 1998. № 8 (13). – 25 жовт. – С. 3; Вітаємо нашого вчителя // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 1999. – № 2 (425). – 7 січ; Кравченко П.А. З когорти кращих // Історична пам’ять. – м. Полтава. – 2001. – № 1–2. – С. 172-173. – (Подвижники історичного краєзнавства); У Києві вийшла в світ книга полтавського автора // Нова Полтава. – м. Полтава. – 2002. – № 14 (67). – 20 лют.; Посухов В. Давнина, що служить сьогоденню // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2002. – № 29 (609) . – 19 лип.; Фидря Д. Знайомтесь: історик, патріот, земляк // Козельщинські вісті. – смт Козельщина. – 2003. – № 60 (9482). – 6 серп . – С. 2; Посухов В. Перлини краєзнавства // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2004. – № 11 (765). – 12 берез. – С. 4; Клочко О. Унікальні шкільні підручники «Історія Полтавщини», які не мають аналогів в України, кращі науковці краю створювали на ентузіазмі, щоб із сучасних школярів виховати патріотів… // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2004. – № 41 (606) – 7 жовт. – С. 3; Ярмоленко Ю. Знати історію рідного краю не тільки корисно, а ще й цікаво. Уперше автори шкільних підручників не нав’язують школярам свої точки зору // Коло. – м. Полтава. – 2004. – № 40 (121). – 7-13 жовт; Баханов К.О. Навчання історії в школі: Інноваційні аспекти. – Харків: Вид. група «Основа», 2005. – 128 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». – Вип. 3 (15); Сітарчук Р. На європейському рівні (Книги наших земляків) // Трудова Полтавщина. – м. Полтава. – 2006. – № 1 (237). – 13 січ. – С. 7; Тітков О. Перейти рубікон // Край. – м. Полтава. – 2006. – № 25 (31). – Трав. – С. 14–15; Русина О. Парк трипільського періоду // Критика. – м. Київ. – Квіт. 2006. – Число 4 (102). – С. 18–22; Тренич С. Олександр Білоусько: «Дякуючи старшим, ще не вмерла Україна, завдяки молодим – ніколи не вмре» // Полтавський вісн. – м. Полтава. – 2006. – № 41 (900). – 13 жовт. – С. 20. – (Уроки історії); Вітаємо! Лауреати обласних премій // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. 2007. – 9 лист. – № 172-173 (21018-21019). – С. 3; Кудря Я. Видання, на яке чекали // Вісті. – 2007. – 21 верес. – № 39 (8428). – С. 2; Очкань Н. Унікальне видання полтавських істориків // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2007. – 26 верес.; Олександрова Т. Олександр Білоусько отримав орден «За заслуги» ІІІ ст. // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2008. – 31 січ. – С. 3; Під небом Полтави: Альбом особистостей / Авт. проекту Ю. Ворошилов. – Харків: Фотоагентство «Україна Слобідська», 2008; Історію не переписують, її вивчають // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 29 жовт. – С. 2; Віценя Л. Олександр Білоусько: «Це ще належить осмислити майбутнім поколінням» // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 21 лист. – № 179-180 (21226-21227) – С. 2; Віценя Л. Книга пам’яті, книга скорботи // Зоря Полтавщини. – м. Полтава. – 2008. – 25 лист. – № 181 (21228). – С. 1; Лопушинський Є. Олександр Білоусько: «Дай, Боже, щоб такі книжки не доводилося більше писати в Україні» // Вечірня Полтава. – м. Полтава. – 2008. – 26 лист. – № 48 (822). – С. 3.

П. А. Кравченко.