БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА культові споруди та жертовники.

Про складність релігійних уявлень мешканців Більського городища свідчать численні знахідки предметів культу: глиняні антропоморфні, зооморфні, орнітоморфні статуетки, глиняні «хлібці», кістяні ложечки, жрецькі бронзові ножі, культові посудини тощо. На особливу увагу заслуговують різні за формою, матеріалу та оздобленню жертовники, а також культові споруди, що використовувались місцевим населенням для здійснення релігійних обрядів.

Найбільш ранніми, що відносяться принаймні до 7 ст. до н. е., можна вважати глиняні жертовники, прикрашені рельєфним геометричним візерунком. Уламок одного з них був виявлений В. О. Городцовим під час досліджень 1906 на Західному укріпленні. Достатньо виразні частини цього ж жертовника було знайдено при розкопках І. Б. Шрамко 2000–2002. Глиняні жертовники 6 ст. до н. е. мали круглу або прямокутну форму, інколи прикрашались рельєфними концентричними окружностями, поверхня жертовників іноді виявляється побіленою. До окремої групи відносяться жертовники, основа яких, викладена з рваного каменя, крупних уламків ліпного посуду, шматків зернотерок, вкривалась шаром глини та мала добре загладжену поверхню. В окремих випадках зустрічаються глиняні жертовники, основу яких складали кістки тварин та кістяні знаряддя праці.

На Східному укріпленні практично усі відкриті жертовники зроблені з глини, мають круглу в плані форму та побілену поверхню. Побл. жертовників зустрічаються жертвоприношення тварин. Відомі на Більському городищі і людські жертвоприношення.

На поселенні відкриті приміщення значних розмірів, із спеціально облаштованими жертовними місцями, які призначались для культових дій. Обряди, що здійснювались в подібних приміщеннях, були пов’язані з громадською культовою практикою.

Див. також СКОЛОТІВ РЕЛІГІЯ на Полтавщині.

Літ.: Шрамко Б. А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). – К.,1987; Бойко Ю. Н. Храм города Гелона // СЭ. – 1990 .– № 3. – С. 52-65; Задников С. А. Культовый комплекс раннескифского времени на Бельском городище // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. – Донецк, 2000. – С. 30-32: Задніков С. А., Шрамко І. Б. Розкопки зольника 13 на Західному укріпленні Більского городища // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007. – К., 2009. – С. 8-10; Шрамко І. Б., Задніков С. А. Результати археологічного дослідження Більского городища в 2007 р. // Археологічні дослідження в Україні 2006–2007. – К., 2009. – С. 363-365; Шрамко І. Б., Задніков С. А. Культові споруди VI ст. до н. е. Західного Більського городища // АЛЛУ. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 12-28

І. Б. Шрамко.