КРИВОРУЧКО Надія Михайлівна. Герой Соціалістичної Праці (1971).

(08.08.1937, с Старе Липове, тепер Світловодського р-ну Кіровоградської обл.) – новатор сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці (1971).
Українка, із селян, освіта неповна середня.
Після закінчення Новолипівської семирічної школи (1953) працювала на різних роботах у к-пі «Червона Зірка» Світловодського р-ну. У 1957 родина К. переїхала на постійне проживання у с. Максимівка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
З 1957 по 1965 працювала зав. сепараторним пунктом к-пу ім. Куйбишева (с. Максимівка) Кременчуцького р-ну Полтавської обл., з 1965 по 1967 – обліковцем молочнотоварної ферми, з 1967 – майстром машинного доїння корів. Досконале знання технології машинного доїня та специфіка годівлі, утримання і догляд за тваринами молочного стада, давали можливість щорічно підвищувати надої молока. У 1968 К. надоїла по 2536 кг молока від кожної корови, у 1970 – по 3239 кг молока від кожної зі 120 корів. У 1974 К. разом з М. В. Глушко надоїла від кожної з 246 корів по 3343 кг молока при зобов’язанні 3300 кі­лограмів, валовий надій склав 823 тонни. Учасниця ВДНГ СРСР у Москві (1971, бронзова медаль). На базі к-пу ім. Куйбишева с. Максимівка Кременчуцького р-ну діяла обласна школа пере­дового досвіду, за якою міцно закріпилась назва «школа Криворучко». У цій школі пройшли практичне навчання сотні доярок з Полтавщини та з ін. областей України.
Обиралася депутатом Полтавської обласної та Максимівської сільської рад депутатів трудящих.
Звання Героя Соціалістичної Праці присвоєно Указом Президії Верхов­ної Ради СРСР від 08.04.1971 за видатні успіхи, досягнуті в розвитку сільськогосподарського виробництва і виконанні п’ятирічного плану продажі державі продуктів землеробства і тваринництва.
Нагородж. орденом Леніна (1971), медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна» (1970), Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1970). Лауреат Державної премії СРСР (1975).
Літ.: ДАПО. – Ф. 240. – Оп. 1. – Спр. 795. – Арк.3-9; Криворучко Н. Чотири доярки – 320 корів // Сільські вісті – 1975. – 22 лист.; Роговий Ф. Троє величних слів // КП. – 1971. – 1 трав.; Сенчукова А. Нема байдужих серед хліборобів // Радянська жінка. – 1973. – № 1; http:// leksika.com.uфa/15660207/ure/krivoruchko