ШАПОВАЛ Надія Семенівна. Герой Соціалістичної Праці (1950).

(29.11.1926, с. Павлиш, тепер cмт Онуфріївського р–ну Кіровоградської обл.) – новатор промислового виробництва, Герой Соціалістичної Праці (1950).
Українка, із робітників, осві­та середня спеціальна.
Закінчила 7 класів Павлиської СШ (1941), Кременчуцький технікум залізничного транспорту (1948).
Після закінчення технікуму направлена на роботу в Управління залізниці Урало-Сибірського округу, деякий час працювала у м. Свердловськ на посаді майстра дорожно-колісних майстерень, інженером з експлуатації колісних пар вагонної служби Свердловської залізниці.
З 1950 працювала майстром осевої дільниці полускатно-тележечного цеху, начальником зміни, ст. майстром, інженером з підготовки кадрів (з 1964) Крюківського ордена Жовтневої революції вагонобудівного заводу. Проживала у м. Кременчук по вул. К. Лібкнехта, 30.
Обиралася делегатом XХІІ з‘їзду КПРС, депутатом Кременчуцької міської ради депутатів трудящих, заст. секретаря цехової партійної організації, головою ради наставників заводу, заст. голови кременчуцької організації товариства радянсько-польської дружби.
Звання Героя Соціалістичної Праці присвоєно Указом Президії Верховної Ради СРСР від 07.03.1950.
Нагородж. орденом Леніна (1950).
Літ.: ДАПО. – Ф. 240. – Оп. 1. – Спр. 794. – Арк. 26; Герой Социалистического Труда Н. С. Шаповал // Правда. – 1960. – 11 марта; Герой Соціалістичної Праці Надія Семенівна Шаповал // З П. – 1960. – 11 берез. – № 50 (8494); Шаповал Н. Для радянських людей // ЗП. – 1962. – 1 січ.– № 1 (8955).

Герой Соціалістичної Праці, інженер Крюківського ордена Жовтневої революції вагонобудівного заводу Н. С. Шаповал у робочому кабінеті. м. Кременчук. 1960-і. Фото.