Проект ПОЛТАВІКА

Концепція науково-видавничого проекту

ПОЛТАВІКА. Полтавська Енциклопедія.

Автор ідеї, керівник проекту, головний редактор –

історик-краєзнавець, педагог, заслужений вчитель України,

член НСКУ, НСХУ

Білоусько Олександр Андрійович.

 

І. Мета проекту:

І.1. Підготовка і видання 12-томної ПОЛТАВІКИ. Полтавської Енциклопедії – універсального довідника з найрізноманітніших галузей науки, техніки, культури, найповнішого зведення найважливіших надбань людності Полтавського краю за всі роки існування.

І.2. Видання власних енциклопедій можуть дозволити собі лише політично, економічно й культурно розвинені спільноти. Сучасна Полтавщина має необхідний інтелектуальний й матеріальний потенціал, щоб здійснити такий проект.

І.3. В рамках проекту передбачається підготувати й видати протягом 2008–2023 рр. 12 тематичних томів, кожен з яких включатиме статейну, словникову й ілюстративну частину:

Том  1. Природа.

Том  2. Населення.

Том  3. Суспільство.

Том  4. Історія.

Том  5. Господарство.

Том  6. Освіта і наука.

Том  7. Мова і література.

Том  8. Архітектура.

Том  9. Образотворче і декоративне мистецтво.

Том 10. Охорона здоров’я.

Том 11. Військова справа.

Том 12. Релігія і церква.

 

І.4. Приблизні параметри кожного тому: формат 70х90/8, папір офсетний, друк офсетний, умов. друк. арк. 150. Виробничі витрати на підготовку і видання одного тому та його наклад визначаються Програмою розвитку інформаційної сфери, книговидання та книгорозповсюдження в Полтавській області, затвердженій сесією обласної ради, і виходять згідно із Планом випуску соціально значущих видань.

І.5. Підготовка всіх томів здійснюється одночасно. У світ томи виходитимуть по мірі готовності й залежно від фінансування.

 

ІІ. Актуальність проекту:

ІІ.1. Полтавський внесок у цивілізаційну скарбницю світу загалом і на етапі розбудови незалежної держави зокрема малознаний на батьківщині й за її межами. У численних історико-краєзнавчих виданнях обігруються переважно одні й ті ж теми і сюжети. Ще менше зроблено для відтворення подій останнього двадцятип’ятиріччя, яке було переломним в історії краю.

ІІ.2. Втілення проекту поряд із підвищенням потенційних можливостей вивчення Полтавського краю сприятиме вихованню національної державної гідності у всіх людей, які живуть на Полтавщині і люблять свою землю, зробить внесок у будівництво демократичного й толерантного суспільства.

ІІ.3. Спільна праця над проектом активізує полтавську громаду й полтавські земляцтва за межами краю, об’єднає владні структури різних рівнів, колективи наукових установ, культурно-освітніх закладів, представників політичних і громадських організацій, релігійних конфесій, окремих вчених, фахівців різних галузей знань, благодійників і доброчинців.

 

ІІІ. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект:

ІІІ.1. Проблема закритості місцевої (регіональної) інформації, що заважає демократизації суспільства та його інтеграції в євразійський цивілізаційний і культурний простір, загрожує появою цинічного й уразливого покоління, яке може стати жертвою екстремістських ідей.

ІІІ.2. Намагання вирішити цю проблему досі не виходили за вузькі історичні та краєзнавчі рамки, не узгоджені з моделями розвитку сучасних розвинених спільнот.

ІІІ.3. Окремою проблемою є налагодження постійних і плідних зв’язків між земляками-полтавцями в усьому світі.

 

IV. Шлях вирішення проблеми, який пропонується:

IV.1. Створити енциклопедичну версію окремого регіону, побудовану на основі сучасних інформаційних технологій.

IV.2. Систематизувати наявні знання про Полтавський край, відобразивши рівень науки і культури кожної епохи, інтереси й ідеологію різних суспільних верств.

IV.3. Вписати історію Полтавщини в загальну картину часу та в український і євразійський цивілізаційний контекст.

IV.4. Забезпечити інформаційну насиченість та об’єктивність матеріалів, запропонувати різні точки зору і погляди на проблемні питання, уможливити користувачам скласти власне уявлення про ключові моменти розвитку краю впродовж тривалого історичного періоду.

IV.5. Синтезувати інформацію в трьох блоках: 1) теоретичному (основному); 2) довідковому; 3) ілюстративному, поєднавши й урізноманітнивши її в різних блоках. Це уможливить процес раціонального дослідження, внесення змін і доповнень, зробить видання універсальним інформаційним збірником, який протягом тривалого часу можна буде використовувати в рамках масової та індивідуальної освіти і самоосвіти.

 

V. Практичне втілення проекту:

V.1. Практичне втілення проекту здійснює комунальна установа «Науково-редакційний підрозділ-Центр по дослідженню історії Полтавщини» Полтавської обласної ради (директор О. А. Білоусько). Юридична адреса: вул. Пушкіна, 115, кімн.39, м. Полтава, 36000. НРП-Центр є науково-дослідним закладом, основні напрямки діяльності якого пов’язані з розвитком інформаційного суспільства та видавничої галузі, наукового вивчення суспільно-політичного, соціально-економічного та історико-культурного розвитку Полтавського регіону від найдавніших часів до сучасності.

V.2. При НПР-Центрі діє Головна редакція ПОЛТАВІКИ у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар редакції, редактори науково-галузевих редакцій, члени редакції. Підготовку кожного тому здійснює відповідна редакційна колегія і автори-упорядники.

V.3. Робота Головної редакції і редакційної колегії здійснюється на безкоштовній основі. Трудові витрати штатних співробітників НРП-Центру (3 чол.) розподіляються згідно з нормативами науково-дослідних установ за наступними видами робіт: науково-дослідна робота, науково-організаційна робота, науково-допоміжна робота. Оплата здійснюється згідно посадових окладів працівників бюджетної сфери, розрахованих на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Гонорари авторам статей не передбачаються.

V.4. Друк томів ПОЛТАВІКИ здійснює видавництво, яке виграло тендер.

V.5. Доброчинні (спонсорські) кошти організацій і приватних осіб не залучаються.

 

 

VI. Реалізація проекту:

VI.1. Видано том 12  «Релігія і церква» (2009 р.).

VI.2. Видано том 9 у 2-х книгах «Образотворче і декоративне мистецтво» (2015 р.).

VI.3. Підготовлено до видання том 7: «Мова і література»; том 8: «Архітектура» (2010–2017 рр.).

VI.4. Підготовлено до видання том 6: «Освіта і наука» у 3-х книгах (видано кн.1, 2017 р.).

VI.5. Поряд із проектом ПОЛТАВІКА реалізується ще низка краєзнавчих проектів згідно плану роботи, затвердженого директором Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Серед реалізованих НРП-Центром всеукраїнських і регіональних програм: «Реабілітовані історією. Полтавська область», «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Полтавська область», «Герої землі Полтавської», «Полтавщина: влада на паралелях історії», «Полтавська філармонія-70», «Тарас Шевченко і Полтавщина», «Чорнобиль-30. Книга слави і пам’яті. Полтавська область», «Полтавщина. Шлях до незалежності. 1985–1991», «Українська революція. 1917–1921. Полтавський вимір. Події. Постаті. Документи»  та ін.

VI.6. Усі книги виходять у двох версіях: друкованій і електронній. Друкована призначається насамперед для бібліотек. Електронна вміщена на сайті ПОЛТАВІКА і знаходиться у вільному доступі.

 

VII. Результати реалізації проекту:

VII.1. Короткотривалі: стимулювання інтересу до вивчення свого краю та збереження історичного середовища.

VII.2. Віддалені: забезпечення консенсусу між регіональним і загальноєвропейським змістом знання про рідний край; формування свідомості й уявлень, які визначать європейський вимір специфіки індивіда.

VII.3. Висновок: Полтавська область одержить унікальне енциклопедичне видання, що не має аналогів в Україні і фактично є першою спробою впорядкувати й інтегрувати знання про рідний край у зміст загальноєвропейської освіти та практичної діяльності.

 

VIII. Поширення та застосування результатів:

VIII.1. Дванадцятитомна «ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія» орієнтована на багатотисячну аудиторію юних і дорослих мешканців краю, його гостей та полтавської діаспори за межами малої батьківщини.

VIII.2. Практичну користь від реалізації проекту матимуть: учнівська й студентська молодь, педагогічні працівники, фахівці виробничої та невиробничої сфери, доросле населення, навчальні заклади, підприємства, установи та організації області, полтавські земляцтва, подорожуючі українці та іноземці.

Фінансовий звітДодаток 1

Баланс на на 01 січня 2019 року, Звiт про фiнансовi результати за 2018